VÄLKOMMEN!

Email: kontakt@cflow.se

FROM CHAOS AND COMPLEXITY
TO STRUCTURE AND FLOW


Create Flow hjälper organisationer att uppnå försklassiga flöden och utveckling för att skapa värde och prestera på topp. Vi är det personliga bolaget med stor kunskap om logistik- och verksamhetsutveckling samt ett brett kontaktnät av experter. Tillsammans med er identifierar och realiserar vi utvecklingsmöjligheter så att du/ni når era mål.


Vi är övertygade om att alla har någon del av sin verksamhet eller sitt liv som de skulle vilja få mer flyt eller ”flow” i. Vad skulle du vilja ha hjälp med att förbättra?

ANALYS & LÖSNINGAR


 

Har du en svår fråga som du vill ha svar på eller mängder av information som du vill analysera men inte riktigt vet hur? Kanske vill du kunna mäta din utveckling eller få bra beslutsunderlag?


Vi hjälper dig att strukturera din frågeställning och ta reda på svaren med hjälp av vetenskaplig metodik, intervjuer, platsbesök, workshops, arbetsmöten och benchmarking.

KUNSKAP, INSPIRATION OCH ENGAGEMANG


 

Söker du föreläsare, moderator, kursledare eller coach? Det är en sak att veta något och en helt annan sak att kunna förmedla den kunskapen till andra.


Vill du lära dig mer om verksamhetsutveckling och logistik eller har du kunskap som du vill förmedla till andra men du når inte fram?


Tillsammans hittar vi ett innehåll och format som passar ditt syfte och som får ljuset att tändas i ögonen på din målgrupp.

LOGISTIK- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING


 

Behöver du hjälp att förverkliga ett projekt, utveckla dina flöden eller din verksamhet men saknar tid, kunskap eller möjlighet att göra det själv?


Låt oss vara motorn i ditt projekt som identifierar viktiga frågor, söker svar, leder arbetsgrupper och möten, engagerar projektteam, håller i workshopar och ser till att alla intressenter är väl uppdaterade.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved